Dijital Pazarlama ve Kısa Tarihi

0
242
dijtialpazarlama2

Kısa sürede hayatımıza giren İnternetin oluşumunu ve günümüzdeki konumunun oluşturmuş olduğu dijital pazarlama ve onun gelişimini ele alacağız.

İnternetin Doğumu

İnternetin kökü, hataya dayanıklı, sağlam ve özel bir bilgisayar ağı kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri hükümeti taradından 1960 yılındaki araştırmalara kadar dayanır. 1990’larda uluslararası bir ağın yaygınlaşması ile internet, modern insan hayatının yapı taşında yer almaya başlamıştır.

İnternet kelimesi İngilizce olup 1985 yılında kullanılmaya başlamıştır ve “kendi aralarında bağlantılı ağlar” anlamına gelen İnterconnected Networks teriminin kısaltmasıdır. İnter ön eki İngilizce’de karşılıklı ve arasında anlamlarına gelir. Net kelimesi de ağ kelimesinin karşılığıdır.

Radyo, televizyon ve İnternet’in ortaya çıkmasından itibaren belirli bir kullanıcı sayısına erişmek için geçen süre yaklaşık, radyo için 38 yıl, televizyon için 13 yıl, internet içinse yalnızca beş yıldır. İnternetin oluşmasında rol oynayanlar bu ortamın bu denli gelişeceğini tahmin edememiş olmalılar.

İnternet ülkemize 1994’te gelmiş ve gelişinden itibaren Türkiye’de kullanımı hızla yaygınlaşmış ve halen yaygınlaşmaktadır. Çünkü 7’den 77’ye herkesin kullandığı bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerle erişimi bir tık kadar kolay hale gelmiştir.

Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama; Televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi geleneksel medyadan uzak tekniklerle, sektörünüzü, markanızı, ve işinizi desteklemek, tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interaktif plotformları araç edinmektir. İnteraktif pazarlama, online pazarlama, e-marketing ve web pazarlama, dijital pazarlamanın diğer adlarıdır. Özetle dijital pazarlama sektörlerin, ürün ve markaların bir veya daha fazla elektronik araç yordamıyla tanıtımıdır diyebiliriz. Dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran en dikkat çekici özelliği pazarlama kampanyalarını anlık olarak analiz etme, neyin başarılı olup olmadığını ayırt etme imkanı sunuyor olmasıdır. Dijital pazarlama için en çok kullanılan mecra İnternet olsa da SMS, mobil uygulamalar, bilbordlar, dijital televizyonlar ve radyolar da önemli rol oynar.

Dijital Pazarlamanın Önemi

Dijital medya o kadar kapsamlı bir konumdadır ki insanlara bilgiyi her yerden ve her zaman kolaylıkla ulaşabilme imkanı tanımaktadır. Sosyal medya her geçen gün daha da büyüyen ve daha çok kişi erişen bir eğlence, haberi alışveriş ve etkileşim alanı haline gelmiştir. Bu nedenle müşterileriniz ürünler hakkında sadece sizin verdiğiniz bilgilerle yetinmeyip, sosyal medyadan, arkadaşlarından, çevresindekilerden ve hatta akrabalarından duyduğu kulaktan dolma karalamalara maruz kalırlar ve bunlara, sizin verdiğiniz bilgilerden daha çok inanırlar. İnsanlar güvenilebilir, samimi ve kendilerinden bir şeyler buldukları firma ve markalar görmek isterler. Onlara, onlar hitap eden bir iletişim anlayışı ve ilgi ve İhtiyaçlarına, zevklerine göre tasarlanmış ürünler görmek isterler. Sizler için bu istatistikleri ve geri dönüşleri görmenin en iyi yolu dijital pazarlama ve sosyal medya araçlarıdır.

Bu bilgiler ışığında dijital pazarlamaya, pazarlamanın bir alt kolu denilebilir. Ancak ürünlerin yayınlanması hususunda dijital kanallara başvurulur.

CEVAP VER